Обяви / Публични покани

09
Авг

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет  “Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, намиращи се на перон – „ДТ”, Терминал 2 и ВИП “А”.

05
Авг

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София“

29
Юли

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, намиращи се на перон – „ДТ”, Терминал 2 и ВИП “А”

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, намиращи се на перон – „ДТ”, Терминал 2 и ВИП “А” , чрез събиране на оферти с обява.

28
Юли

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София

09
Юни

Сключен договор

"Летище София" ЕАД сключи договор за „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София“