Процедури по ЗОП

17
Яну

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД

16
Яну

До всички заинтересовани лица

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

16
Яну

До всички заинтересовани лица

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

11
Яну

Документация към процедура

Документация на  обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”

09
Яну

Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка

Информация за изпълнен договор:

Обединение Хидрострой-Саплат ДЗЗД, № 100-Д-43/25.02.2015 - „Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка на Летище София ЕАД