Процедури по ЗОП

11
Яну

Документация към процедура

Документация на  обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”

09
Яну

Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка

Информация за изпълнен договор:

Обединение Хидрострой-Саплат ДЗЗД, № 100-Д-43/25.02.2015 - „Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка на Летище София ЕАД

09
Яну

Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД

00533-2017-0001

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (открита процедура) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 13.02.2017г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 14.02.2017г.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията на обществената поръчка по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

 

06
Яну

Протоколи и решение на комисия относно обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на вертикални резервоари №5 и №6,

Протоколи и решение на комисия относно обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на вертикални резервоари №5 и №6,

предназначени за авиационен керосин”  

03
Яну

Информация за изпълнен договор за Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и прилежащата към тях апаратура, на територията на летище София, за срок от три години

Информация за изпълнен договор:

ЕТ МАРИЦА-М-БОРИС МИХАЛКОВ, № 100-Д-210/18.11.2013 - „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и прилежащата към тях апаратура, на територията на летище София, за срок от три години“