Процедури по ЗОП

22
Дек

Протоколи и решение на комисия

Протоколи и решение на комисия, относно обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДВА НОВИ СТАЦИОНАРНИ ТЕРМИНАЛА ЗА МОНИТОРИНГ НА ШУМА КЪМ СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА АВИАЦИОННИЯ ШУМ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ТРАЕКТОРИИТЕ НА ПОЛЕТИТЕ,С ОСИГУРЕНА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА"

22
Дек

Обявление за прекратяване на обществена поръчка

00533-2016-0016

Обявление за възложена поръчка – комунални сектори в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи срещу заявки на възложителя“ – обявление за прекратяването на обществената поръчка.

22
Дек

Доклад, протоколи и решение на комисия

22
Дек

Протоколи, доклад от работата комисията и решение за класиране

Протоколи, доклад от работата комисията и решение за класиране, относно обществена поръчка с предмет:  "Доставка на допълнително аварийно спасително оборудване на летище София."

21
Дек

Договор за летище Пловдив

00533-2016-0011

Договор за летище Пловдив с приложенията към него в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване”.