Процедури по ЗОП

30
Ное

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

00533–2016-0021

 На 05.12.2016г. от 11:00 часа в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно абонаментно техническо обслужване и поддръжка на системите  за сградна автоматика инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”

29
Ное

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

00533-2016-0006

 Съобщение за приключване на договор № 100-Д-135/09.08.2016г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка ПР N в участъка от ПР R до ПР С, както и на участъци на пътеки за рулиране А, В и С преди връзката с ПИК“.

28
Ное

Протоколи и решение на комисия

Протоколи и решение на комисия относно обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ на Летище София" ЕАД.

22
Ное

Информация за изпълнен договор за Доставка на строителни, ВиК и електро материали

Информация за изпълнен договор:

„Дениво груп“ ЕООД, № 100-Д-193/09.11.2016 - „Доставка на строителни, ВиК и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата на Летище София

18
Ное

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ от летище София”

00533-2016-0009

На 23.11.2016г. от 11:00 часа в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ от летище София”.