Процедури по ЗОП

12
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на допълнително аварийно спасително оборудване на летище София."

09
Дек

Доставка на строителни, ВиК, и електро материали за текуща поддръжка

Летище София открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет „Доставка на строителни, ВиК и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд и инфраструктурата на територията на Летище София”

07
Дек

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и интегриране на два нови стационарни терминала за мониторинг на шума към системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите, с осигурена гаранционна поддръжка”

05
Дек

Протокол от работата на комисия

Протокол 2 от работата на комисия по обществена поръчка с предмет „Подмяна на работна станция на системата за сградна автоматика на   Терминал 2.

01
Дек

Протоколи, доклад и решение от работата на комисията

00533-2016-0016

Протоколи и доклад от работата на комисията, както и Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи срещу заявки на възложителя“.