Процедури по ЗОП

10
Ное

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА „ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ, ВИК И ЕЛЕКТРО МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ”

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА „ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ, ВИК И ЕЛЕКТРО МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ”

10
Ное

Протоколи и доклад от работата на комисията, за обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническата система (СТС)“.

Протокол №1/10.10.2016, 2/28.10.2016 и 3/04.11.2016 и доклад от работата на комисията, за обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническата система (СТС)“.

04
Ное

Протоколи, доклад и решение за избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищ

Протоколи, доклад и решение за избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване”

04
Ное

Протокол № 2 от работата на комисията в процедура за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи

00533-2016-0016

Протокол № 2 от работата на комисията в процедура за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи срещу заявки на възложителя“.

03
Ное

Сключен договор за изпълнение на строително – монтажни работи по отстраняване на хлъзгави участъци и уврежданияот паркинг-гаража на Терминал 2

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по отстраняване на хлъзгави участъци и увреждания по повърхностния слой на част от ниво „- 1“ от паркинг-гаража на Терминал 2 на летище София“