Наеми и реклама

16
Ное

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на помещение за съхранение на техническо оборудване.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

на основание Заповед № З-684 от 13.11.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – Помещение за съхранение на техническо оборудване с реф.№ С0.019.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

Виж всички обяви