Наеми и реклама

16
Авг

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ по Търг за предоставяне под наем на Офис за таксиметрови услуги

„  Л   Е   Т   И   Щ   Е     С   О   Ф   И   Я  “     Е   А   Д

З   А   П   О   В   Е   Д

№ З-672 oт 15.08.2019 година

Виж всички обяви