Наеми и реклама

06
Фев

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-107 от 31.01.2019 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, с предназначение на ползване „ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ”.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

Виж всички обяви