Наеми

11
Сеп

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 486 от 05.09.2017 г.на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – актив дружествена собственост, както следва:

31
Авг

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на - Обектите: “Приемен пункт за химическо чистене с реф. №0Н29”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

на основание Заповед № 473 от 25.08. 2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

 

07
Юни

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 331/02.06.2017г.. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти публична собственост, а именно:

03
Апр

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на - Обектите: “Склад № 4” и “Склад № 5

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 197 от 29.03.2017г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти публична собственост, а именно:

22
Мар

Търг с тайно наддаване

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД  на основание Заповед № 174 от 17.03.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

21
Мар

Търг с тайно наддаване

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 164/14.03.от 2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – МАГАЗИН ЗА СУВЕНИРИ № ДA03”.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

20
Мар

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на офис

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 163 от14.03.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А42.1.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

21
Фев

Покана за участие в търг за инсталиране на АТМ устройство (банкомат)

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 112 от 15.02.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти публична собственост, както следва:

20
Фев

Търг с тайно наддаване

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 100 от 10.02. 2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ № 0А46.3.

2. Местоположение: обществената зона на Терминал 2 - ниво “0”, салон “Пристигане” и  площ от 4.5 кв. м;

14
Фев

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на ПОЩЕНСКИ ОФИС № 0В21“ и дата 14.02.2017 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 101 от 10.02.2017г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1.Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ПОЩЕНСКИ ОФИС № 0В21

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

17
Яну

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Офис за рент-а-кар услуги с реф. № 0А42.1, Терминал 2

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на основание Заповед № 31 от 12.01 2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството О Б Я В Я В А 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А42.1. 2. Описание на обекта, срок на наемане и начална тръжна цена: 2.1. Местоположение и площ: обществената зона на Терминал 2, ниво “0”, салон “Пристигане”, с площ от 4,5 кв. м; 2.2.

16
Яну

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Офис за рент-а-кар услуги с реф. № 0А43.2, Терминал 2

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 26/11.01. 2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А43.2.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

12
Дек

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Магазин за продажба на книги, вестници и списания с реф. № 1В27

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 638 от 05.12.2016 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

08
Дек

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Магазин

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 637 от 05.12.2016 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

07
Мар

Покана за участие в търг

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 122 от 25.02.2016 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

 

20
Окт

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на ОФИС ЗА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 516 от 13.10. 2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А45.1.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

07
Окт

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на ОФИС ЗА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А45.2 – Терминал 2

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 489 от 30.09. 2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

 

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А45.2.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

08
Сеп

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 441 от 03.09. 2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – МАГАЗИН ЗА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕСОАРИ № DA01”.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

01
Сеп

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение с предназначение БАНКОВ ОФИС

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 429 от 28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

19
Авг

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А42.3 – Терминал 2.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 395/14.05.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

 

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А42.3.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

19
Авг

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А45.1 – Терминал 2.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 400 от 17.08. 2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

 

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А45.1.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

01
Юни

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД  на основание Заповед № 267/27.05.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

          О Б Я В Я В А

 

          1.  Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. № РА15, с предназначение на ползване „ОФИС ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ”.

25
Мар

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на магазин за продажба на произведения на изкуството

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 145/20.03.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

24
Мар

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА„ОФИС ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ”,ТЕРМИНАЛ 1

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 138/17.03.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. № РА15, с предназначение на ползване „ОФИС ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ”.

1. Местоположение, площ, срок на наемане и начална тръжна цена:

26
Фев

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти - публична държавна собственост

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед №101 от 23.02.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

ОБЯВЯВА

12
Фев

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. №1В29

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 82 от 09.02.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

02
Фев

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. №0В20

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 49 от 23.01.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

ОБЯВЯВА

03
Ное

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на ДВЕ ОБОСОБЕНИ ЗОНИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА МАСАЖНИ СТОЛОВЕ – ПО ДВА БРОЯ ВЪВ ВСЯКА ЗОНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 580 от 29.10.2014 г. на Изпълнителния директор на дружеството

28
Окт

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обект - “СКЛАД № 2”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
 
“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД
на основание Решение № 560/23.10.2014 г.

16
Сеп

предоставяне под наем на имоти - публична държавна собственост с предназначение на ползване „ПАВИЛИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ, ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ЦИГАРИ”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 486 от 11.09.2014 г. на Изпълнителния директор на дружеството

ОБЯВЯВА

 

Syndicate content