За Летище София

„СОФ Кънект” АД е лицензираният летищен оператор на най-голямото международно летище в Република България.

От април 2021 г. SOF Connect пое управлението на летище София за следващите 35 години. Основен акционер в дружеството е  инвестиционният фонд Мeridiam, който притежава 99% от капитала и акциите.

Концесията е дългосрочен проект, който цели да развие и модернизира най-голямото българско летище, като приложи най-добрите практики и висок стандарт в услугите и обслужването. За периода на концесията ще бъдат инвестирани 624 млн. евро. Развитието на столичното летище ще допринесе за икономическия просперитет на региона, привличането на повече туристи и превръщането на България в желана дестинация.

Повече информация за проекта може да прочетете тук

A Non-Technical Summary ("NTS") of the Project

Corporate Stakeholder Engagement Plan ("SEP") 

„Летище София” ЕАД остава търговско дружество с 100% държавно участие в капитала,
едностепенна форма на управление. Едноличен собственик на капитала е Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.

 

 
 

 

Кариери

Ако искате да станете част от нашия екип, моля кандидатствайте от тук.