Позиции

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ:

 

ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК - обявата е валидна до 26.03.2018

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТобявата е валидна до 13.04.2018г

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ - oбявата е валидна до 11.05.2018г 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНДИВИДУАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ АСИСТЕНТoбявата е валидна до 16.05.2018г. 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЕКСПЕРТ „ТАРИФНА ПОЛИТИКА“oбявата е валидна до 15.07.2018г. 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :