19
Дек

Летище София е първо сред европейските столични летища

Рекордният брой обслужени пътници на летище София тази година го поставиха на върха на класацията на авторитетната международна организация ACI EUROPE (Международен съвет на европейските летища). Данните представи лично генералният директор на организацията Оливие Янковец по време на работното си посещение у нас, придружаван от своя заместник Морган Фолкс. Г-н Янковец поздрави ръководството на летище София за постигнатите резултати и изрази надежда, че ще продължат инвестициите в развитието на инфраструктурата и предоставяните услуги в съответствие с нарастващия пътнически трафик.

Специално бяха подчертани положените усилия и добре свършената работа от ръководството на столичното летище във връзка с предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз. Темата за председателството бе и сред основните акценти на двудневната работна среща, в която участваха г-жа Ася Иванова – председател на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, г-н Владимир Рапонджиев – изпълнителен директор на дружеството,  Станимир Лешев – главен директор на ГД „Гражданската въздухоплавателна администрация, Георги Пеев – генерален директор ДП „Ръководство на въздушното движение“.

Сред дискутираните теми бяха и въпроси от глобален характер за летищната индустрия. Г-н Янковец посочи, че непрекъснато нараства процентът на частните инвестиции в летищата от Европейския съюз. Ако през 2010 г. частното дялово участие при управлението и концесионирането на летища е било 23%, то в момента възлиза на 50%, като очакванията са тази възходяща тенденция да се запази.

 

 

ACI EUROPE е европейската организация към Международния съвет на летищата (ACI) и е единствената в световен мащаб професионална асоциация на летищните оператори. ACI EUROPE представлява интересите на 500 летища от 45 европейски страни. Дейността на тези летища осигурява трудова заетост на 12.3 млн. хора, генерирайки годишно 675 млн. евро (4.1%) от брутния вътрешен продукт на Европа.