Други

25
Май

До всички заинтересовани лица

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

             За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на:

БАНДАЖНИ КОЛЕЛА /СТАНДАРТНИ/ -  4 броя

ЛАГЕРИ ЗА БАНДАЖНИ КОЛЕЛА – 8 броя

за контейнероообработваща машина LOADER TREPEL  CHAMP 140

23
Май

До всички заинтересовани лица

Покана за събиране на оферти за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: " Извършване на геодезическо  заснемане на обект " Мълниезащитни и заземителни уредби на летище София", Подобект 2 - "Резервоари за горива ГСМ" и получаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

23
Май

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Покана за събиране на оферти за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: " Извършване на геодезическо  заснемане на обект " Мълниезащитни и заземителни уредби на летище София", Подобект 1 - "ЖП Разтоварище ГСМ" и получаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

22
Май

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на по-долу изброените резервни части за:

сметометачна машина Bucher City Cat, тип СС 2020, вътр. перонен №239,

16
Май

До всички заинтересовани лица

Покана за събиране на оферти за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: " Разширение на перона северно от пътека за рулиране "J"  за бизнес авиация" и получаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Повече информация относно описание, обхват, срокове и изисквания на поръчката - в приложения файл.

15
Май

До всички заинтересовани лица

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на:

ВОДЕН РАДИАТОР за малък снегорин LADOG T1 250,

вътр. перонен №276, шаси № W09ANH2059NL16905, двигател № 56C 055H5

1. Изисквания към предложенията:

15
Май

До всички заинтересовани лица

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на:

БАНДАЖНИ КОЛЕЛА 624-9142 -  4 броя

за контейнероообработваща машина LOADER FMC COMMANDER

03
Май

Доставка на маркучи и съединители с резба за зареждане на гориво

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  маркучи и съединители с резба за зареждане на гориво, както следва:

  1. Elaflex HD 63-C

26
Апр

Доставка на по-долу изброените резервни части, за самолетообслужваща техника

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на по-долу изброените резервни части, за самолетообслужваща техника.

 

25
Апр

Доставка на контролер ZAPI

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

19
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка и монтаж на:

       1Четириколонен подемник със следните технически параметри:

28
Мар

Доставка на резервни части за самолетообслужваща техника

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на по-долу изброените резервни части за самолетообслужваща техника: 1. За контейнерообработваща машина LOADER AIR MARREL LAM 7000, вътр. перонен №109, шаси № LAM655, мотор № 7974631 1.1. Датчик 009648 Y – 5 бр. 2. За перонен автобус Кобус 300, вътр. перонен №129, шаси № TAW6985101U951005, мотор № 35691510379392 2.1. Спирачен кран 0014305281 – 1 бр. 3.
28
Мар

Доставка на предпазна мрежа със силиконово уплътнение за бункер за отпадъци

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  предпазна  мрежа със силиконово уплътнение, за бункер за отпадъци, за:

27
Мар

Доставка на резервни части за противопожарен-пянополагащ влекач Мерцедес

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  по-долу изброените резервни части за:

 

20
Мар

П О К А Н А до всички заинтересовани

П О К А Н А до всички заинтересовани за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет:

„Разделно събиране, извозване и последващо третиране на рециклируеми отпадъци от въздухоплавателните средства и търговските обекти, както и отпадъци от хартия, картон, стъкло и пластмаса от административните офиси, образувани на летище София”

13
Мар

Удължаване на срока за получаване на писмено предложение за доставка на резервни части

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  по-долу изброените резервни части за:

Тоалетен автомобил Мерцедес, вътр. перонен №186,

06
Мар

До всички заинтересовани лица

Уважаеми господа,

За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  консумативи за по-долу изброената в приложения файл специализирана техника.

06
Мар

Пазарно проучване за доставка на резервни части

Уважаеми господа,

За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на резервни части за:

 Тоалетен автомобил Мерцедес, вътр. перонен №186,

шаси №WDB9700231K919073, мотор №90441600387933

23
Яну

До всички заинтересовани лица

За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение

за доставка на:

  1. Инструмент за плазмено рязане Powermax30
  2. Апарат за заваряване Mastertig MLS 2300 ACDC

 

В приложения файл подробно са описани техническите параметри.

18
Яну

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на части за специализирана, летищна техника.

1. Общи условия:

1.1. Предмет и обхват на доставката:

06
Дек

Доставка на резервни части за електрически повдигач Рекорд

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на по-долу изброените резервни части:

Електрически повдигач Рекорд, ТИП АС/ЕР 638.33.393S

03
Окт

Доставка и монтаж на авариен-стоп бутон и температурен датчик

ПОКАНА ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

„Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на авариен-стоп бутон и температурен датчик към табло за управление на помпи за разтоварване на авиационен керосин JET A1 на обект ж.п. Разтоварище – Летище София”

 

03
Окт

Ремонт на колекторна смукателна тръба и смяна на шлангове за разтоварване на авиационен керосин

ПОКАНА ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

„Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Ремонт на колекторна смукателна тръба и смяна на шлангове за разтоварване на авиационен керосин JET A-1 от ж.п. цистерни

 

12
Сеп

Покана до всички заинтересовани

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

            

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  предна въздушна възглавница /само гумената част/ - 10 броя, за по-долу изброените перонни автобуси:

 

10
Сеп

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ - доставка резервни части.

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на по-долу изброените резервни части:

31
Авг

покана за техническа профилактика и ремонт на нагревател на апарат Koehler KLA-5-ТS/2.

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

26
Авг

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  резервни части и консумативи за специализирана снегопочистваща техника, изброени по-долу в приложения файл.

22
Авг

Изготвяне на работен проект за изграждане на Авторазтоварна станция

ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
„Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за: „Изготвяне на работен проект за изграждане на Авторазтоварна станция с три разтоварни точки и тръбопроводна инсталация за свързване със съществуващата помпена станция за разтоварване на автоцистерни с авиационен керосин в складовата база за ГСМ на летище София”

11
Авг

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на Система за ултрачиста вода (тип 1), предназначена за Акредитирана химична лаборатория

ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

„Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на Система за ултрачиста вода (тип 1), предназначена за Акредитирана химична лаборатория – летище София.

 

  1. Технически изисквания:

    Съгласно приложеното Техническо задание

08
Авг

Калибриране на три броя резервоари, предназначени за съхранение на авиационен керосин

ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

„Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за Калибриране на три броя резервоари, предназначени за съхранение на авиационен керосин Jet A-1 в Складово стопанство ГСМ – Летище София.

1. Технически изисквания: Съгласно приложеното Техническо задание

11
Юли

Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на сонда за нивомерна система

ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

„Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на един брой сонда за нивомерна система, която е монтирана към вертикален резервоар, предназначен за съхранение на авиационен керосин.

 

07
Мар

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за изработка на ремарке за превоз на багаж

  1. Необходимо е базовото изпълнение да включва:

 

07
Мар

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

04
Фев

Доставка на филтърни елементи за горивозареждащата част на автоцистерни и стационарни съоръжения

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на филтърни елементи за горивозареждащата част на автоцистерни  и стационарни съоръжения.

02
Фев

Доставка на керосинова помпа

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

              

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на:

20
Окт

Доставка на турбокомпресор - Turbo Spec VA721401

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на турбокомпресор  - Turbo Spec VA721401

 

19
Окт

Доставка на Сертифицирани сравнителни материали за нуждите на химическа лаборатория

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

08
Окт

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

    За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на два комплекта ножове за плуга.

   За повече информация, относно условията, моля погледнете приложения файл.

06
Окт

Доставка на Сертифицирани сравнителни материали за нуждите на химическа лаборатория

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на Сертифицирани сравнителни материали за нуждите на химическа лаборатория, посочени в Спецификацията, приложена към тази покана /по-долу наричани материали/.

04
Авг

Пазарно проучване относно доставка на резервни части и консумативи за специализирана снегопочистваща техника

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  резервни части и консумативи за специализирана снегопочистваща техника, изброени в приложения файл.

 

 

04
Авг

Пазарно проучване за доставка на резервни части за специализирана техника

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  резервни части за специализирана техника, изброени в приложения файл.

04
Авг

Пазарно проучване за доставка на резервни части и консумативи за специализирана снегопочистваща техника

За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на резервни части и консумативи за специализирана снегопочистваща техника, изброени в приложения файл

25
Юни

Извършване на стоков контрол на стоките, предназначени за продажба в магазините и на петролните продукти, доставяни на „Летище София” ЕАД

Летище София ЕАД  на основание в чл. 23, ал. 9 т.1.2.

22
Юни

Доставка на филтърни елементи за горивозареждащата част на автоцистерни и стационарни съоръжения

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на филтърни елементи за горивозареждащата част на автоцистерни  и стационарни съоръжения.

01
Юни

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  кормилна кутия за:

 

26
Мар

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  20 броя бандажни колела 170/75 – 100 за:

13
Мар

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  полуоска комплект за:

Автобус Кобус инв. № 127, год. на произв. 1995

Шаси № TAW6985101U950848, двигател 35691310273961, дизел

 

06
Мар

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Доставка на Консумативи за микросепарометър “EMCEE 1140”

             

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      За целите на пазарното проучване, „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на консумативи за микросепарометър “EMCEE 1140”.

1. Общи условия:

    1.1. Предмет и обхват на доставката:

08
Яну

Писмено предложение за доставка на резервни части

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на резервни части за:

04
Дек

Тестов документ за подкатегорията други на "Профил на купувача"

Текст към тестов документ за подкатегорията общи документи на "Профил на купувача".