Обяви / Публични покани

Архив публични покани

16
Окт

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София ЕАД, чрез събиране на оферти с обява.

 

Нов срок за получаване на оферти – 19.10.2017 г. /17:00 часа/

 

13
Окт

претапициране и реновиране на мебели на лс

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Претапициране на мека мебел за вип А на летище София, и реновиране и претапициране на мебели за вип Б на летище София, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 24.10.2017 г. до 17.00 ч.

13
Окт

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА

Във връзка с публикувана обява с изх. № З-386/30.06.2016г., за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява по реда на Част пета „Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност“ и Глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП -А“,  Информация до АОП с изх.

10
Окт

Сключен договор за обществена поръчка

Сключен договор за обществена поръчка с предмет:Абонаментно обслужване и

поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1,

склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, Терминал 2 и ВИП Аза срок от 8 (осем) месеца”

04
Окт

Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

 Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 13.10.2017 г.