Обяви / Публични покани

Архив публични покани

12
Дек

Съобщение за сключен договор

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”

12
Дек

Протоколи от работата на комисията

Протокол № 1/13.11.2017г., Протокол № 2/16.11.2017 г. и  Протокол № 3/06.12.2017 г.  от работата на комисията по обществена поръчка с предмет:

„Доставка на активно мрежово оборудване“

11
Дек

Изпълнение на СМИР за увеличаване площта за проверка на пътниците и техния ръчен багаж на Терминал 2

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи за увеличаване площта за проверка на пътниците и техния ръчен багаж, ниво +5,25, Терминал 2, летище София”, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за получаване на оферти – 04.01.2018 г. до 17.00 ч.

05
Дек

гражданска, злополука и каско - 2018

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

30
Ное

Договор, относно обществена поръчка

Договор, относно обществена поръчка с наименование: "Претапициране на мека мебел за вип А на летище София, и реновиране и претапициране на мебели за вип Б на летище София."