Обяви / Публични покани

Архив публични покани

14
Авг

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: 

„Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго, монтирани на транспортните входове на летище София“.

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 19.08.2019 г.

02
Авг

Протоколи за обществена поръчка с предмет

Съобщение

Протоколи за обществена поръчка с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище

01
Авг

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПРЕГРАДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

01/08/2019

ID 9090959

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка (Събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго, монтирани на транспортните входове на летище София“

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 13.08.2019 г.

01
Авг

Изпълнение на СМИР на обект - санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2

01/08/2019

„Летище София“ ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“.

Срок за получаване на оферти: 26.08.2019 г. – 17:00 часа

Отваряне на офертите: 27.08.2019 г. – 14:00 часа

 

11
Юни

До всички заинтересовани лица

11/06/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище

Нов срок за подаване на оферти – 17.06.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 18.06.2019 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.