Обяви / Публични покани

Архив публични покани

16
Окт

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София  за срок от 1 /една/ година“

Нов срок за подаване на оферти – 19.10.2018 г. /17:00/

05
Окт

ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет:  „Доставка на гуми за автомобили и технически средства“,

04
Окт

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя машинно на ПИК – осева линия, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка при пресичанията на Пътеките за рулиране“

03
Окт

Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност

Съобщение

Летище София ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София  за срок от 1 /една/ година“, чрез събиране на оферти с обява.

 

27
Сеп

Публикувани Протокол № 1/19.09.2018г. и Протокол № 2/25.09.2018 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Разработване на стратегическа карта за шум за летище София”.

Публикувани Протокол № 1/19.09.2018г. и Протокол № 2/25.09.2018 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Разработване на стратегическа карта за шум за летище София”.