Обяви / Публични покани

Архив публични покани

17
Май

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Протоколи от работата на комисията относно избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 и паркинг гаража на летище София, за срок от дванадесет месеца“

08
Май

Протокол от работата на комисия

Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на Терминал 1 и 2 и склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2 на БВТ и ВИП А, за срок от 12 (дванадесет) месеца

02
Май

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване“

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет:  „Доставка на активно мрежово оборудване“

27
Апр

Протокол № 1 за обществена поръчка с предмет „Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500DT

Протокол № 1 за обществена поръчка с предмет „Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500DT

26
Апр

Договор с приложения, относно обществена поръчка

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет:  „Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника”