Обяви / Публични покани

Архив публични покани

13
Мар

Сключен договор за избор на регистриран одитор

Съобщение за сключен договор по обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2016 година”

07
Фев

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София

„Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2,  Терминал 2 и ВИП А””, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за получаване на оферти – 16.02.2017г. до 17.00 ч.

07
Фев

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София

Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София”.

 

02
Фев

Протокол №1/05.01.2017 и 2/27.01.2017 от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за снегопочистваща техника“.

Протокол №1/05.01.2017 и 2/27.01.2017 от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за снегопочистваща техника“.

27
Яну

Протоколи от работата на комисия по обществена поръчка

Протоколи от работата на комисия по обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни решетки и щори “