Обяви / Публични покани

08
Сеп

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет Претапициране на мека мебел за вип А на летище София

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА

Във връзка с публикувана обява с изх. № З-467/24.08.2017г.,  Информация до АОП с изх.№ 16748/24.08.2017г., публикувана под ID № 9067628 и Информация за удължаване на

първоначалния срок за получаване на оферти с изх.№ 100-17657/08.09.2017г., публикувана в портала към АОП под ID № 9068110 за събиране на оферти за избор на изпълнител

08
Сеп

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип”

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

 

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет  „Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип” чрез събиране на оферти с обява

Срок за получаване на оферти – 12.09.2017 г. /17:00 часа/

Отваряне на оферти – 13.09.2017 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Бул. ,,Христофор Колумб“ №1, Терминал 1, Заминаващи пътници, административен етаж 2.

30
Авг

Протоколи от работата на комисия

Протоколи от работата на комисия

Протокол № 1 и  Протокол № 2 от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:

 „Строително-ремонтни работи - Правителствена ВИП-А зала, Летище София“

Протоколите от работата на комисията  са публикувани и на следния адрес:

https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/736

29
Авг

Писмени разяснения съгласно чл.189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет ,,Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип”

Писмени разяснения съгласно чл.189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет ,,Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип”

24
Авг

Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип

,,Летище София“ ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за получаване на оферти – 07.09.2017 г. /17:00 часа/

Отваряне на офертите – 08.09.2017 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, административен етаж – 2.