Обяви / Публични покани

24
Юли

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП -А, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 28.07.2017 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 31.07.2017 г., 11.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

30
Юни

Филтри за климатични камери

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП -А, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 21.07.2017 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 24.07.2017 г., 11.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

28
Юни

Сключен договор

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи“

06
Юни

Договор за възлагане на обществена поръчка за закупуване на 5 броя рамкови метал-детектори

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет:

,,Закупуване на 5 броя рамкови метал-детектори за проверка на пътници и служители”

06
Юни

Сключен договор

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника“