Обяви / Публични покани

11
Дек

Изпълнение на СМИР за увеличаване площта за проверка на пътниците и техния ръчен багаж на Терминал 2

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи за увеличаване площта за проверка на пътниците и техния ръчен багаж, ниво +5,25, Терминал 2, летище София”, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за получаване на оферти – 04.01.2018 г. до 17.00 ч.

05
Дек

гражданска, злополука и каско - 2018

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

30
Ное

Договор, относно обществена поръчка

Договор, относно обществена поръчка с наименование: "Претапициране на мека мебел за вип А на летище София, и реновиране и претапициране на мебели за вип Б на летище София."

 

27
Ное

Протоколи от работата на комисия

Публикувани Протокол № 1/12.09.2017г., Протокол № 2/20.09.2017 г.,  Протокол № 3/08.11.2017 г. и Протокол № 4/21.11.2017г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 броя нови инвенторни климатични агрегати (тип „таванни касети“), обслужващи пътническите ръкави на Терминал 2”.

14
Ное

Протоколи №1 и №2 от работата на комисия по обществена поръчка.

Публикувани Протокол №1/16.10.2017г. и Протокол № 2/24.10.2017г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.