Обяви / Публични покани

12
Авг

Поддръжка на интериорна и екстериорна растителност на летище София”, за период от една година

9032659

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Поддръжка на интериорна и екстериорна растителност на летище София”, за период от една година 

Публичната покана е публикувана под номер ID: 9032659

Валидна до: 22.08.2012 г. включително

21
Юли

Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3

СЪОБЩЕНИЕ  

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 101 г., ал. 4 от ЗОП, ,,Летище София” ЕАД публикува протокол № 1 за обществена поръчка с предмет: „Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3”

01
Юли

Инспекция на шумозащитен екран: Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки

СЪОБЩЕНИЕ

01
Юли

Доставка на карбонови филтри, пречистващи въздуха на Терминал 2

СЪОБЩЕНИЕ

30
Юни

Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3

9031525

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3”

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникаленномер:

ІD - 9031525.