Обяви / Публични покани

16
Мар

Съобщение за сключен договор за изпълнение на поръчка относно строителството на обект: „Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка за „Летище София” ЕАД”

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка за „Летище София” ЕАД” 

16
Мар

Протоколи от работата на комисията и от Министъра на ТИТС

Протокол от работата на комисията и

Протокол от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

04
Мар

Сключен договор за абонаментно обслужване и поддръжка на водогрейни котли

Договор за абонаментно обслужване и поддръжка на водогрейни котли, модулната антоматична система за поддържане на постоянно налягане в отоплителната инсталация в сградата на Терминал 2 и Терминал 1

 

 

27
Фев

Сключен с изпълнителя договор за доставка на резервни части за поддръжка на светотехническата системата (СТС) на Летище София

Договор за доставка на резервни части за поддръжка на светотехническата системата (СТС) на Летище София

20
Фев

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договора