Обяви / Публични покани

20
Дек

Ремонт на ВРК на ниско напрежение

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР по одобрен технически проект: Текущ ремонт на външна разпределителна касета (ВРК) на ниско напрежение (НН), захранваща Автостопанството, в това число доставка на нова касета и нова захранваща кабелна линия", чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 10.01.2017 г. до 17.00 ч.

16
Дек

Протокол от работата на комисията за ГО и Злополука за 2017 и Автокаско

Протокол от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет:  Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2017 г., Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2017 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства (МПС), собственост на “ Летище София” ЕАД, както и на такива, собственост на ГД “ГВА” и ползвани от “Летище София” ЕАД.

15
Дек

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (2)

Писмени разяснения по условията на обществена поръчка (събиране на оферти с обява), съгласно чл. 189 от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника”.

15
Дек

Писмени разяснения по условията на обществена поръчка

Писмени разяснения по условията на обществена поръчка (събиране на оферти с обява), съгласно чл. 189 от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника”.

15
Дек

Протоколи от работата на комисията

Протоколи от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет:  "Закупуване на 5 броя рамкови метал-детектори за проверка на пътници и служители."