Обяви / Публични покани

12
Дек

„Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника"

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника”.

 Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 19.12.2016 г. (понеделник)

09
Дек

Удължаване на срока за подаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни решетки и щори”

09
Дек

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет:

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2017 г., Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2017 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства (МПС), собственост на “ Летище София” ЕАД, както и на такива, собственост на ГД “ ГВА” и ползвани от “Летище София” ЕАД

09
Дек

Протоколи от работата на комисията

Протоколи от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет “Доставка на гуми за автомобили и технически средства“.

 

06
Дек

Сключен договор за Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД”

Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София ЕАД