Обяви / Публични покани

25
Яну

Изпълнение на СМР по одобрен технически проект: Текущ ремонт на външна разпределителна касета (ВРК) на ниско напрежение (НН), захранваща Автостопанството, в това число доставка на нова касета и нова захранваща кабелна линия

„Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект: Текущ ремонт на външна разпределителна касета (ВРК) на ниско напрежение (НН), захранваща Автостопанството, в това число доставка на нова касета и нова захранваща кабелна линия“

Срок за получаване на оферти: 14.02.2017 г. - 17:00 часа

12
Яну

Протокол от работата на комисия

Протокол от работата на комисия, относно обществена поръчка с предмет : "Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на "Летище София" ЕАД за финансовата 2016 година"

03
Яну

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка за избор на регистриран одитор

    Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2016 година

30
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз предназначени за автомобили и технически средства“.

30
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на гуми за автомобили и технически средства“