Обяви / Публични покани

04
Окт

Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД

,,Летище София“ ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София ЕАД, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за подаване на оферти – 13.10.2017 г. /17:00 часа/

29
Сеп

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 и паркинг гаража на летище София, за срок от осем месеца”

Сключен договор по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 и паркинг гаража на летище София, за срок от осем месеца”

28
Сеп

Сключен договор за обществена поръчка

Сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Строително - ремонтни работи - Правителствена ВИП - А зала, Летище София“

Договорът и приложенията към него  са публикувани и на следния адрес:

https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/736

15
Сеп

Публикуване на протокол за прекратяване на поръчка с предмет ПРЕТАПИЦИРАНЕ НА МЕКА МЕБЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА

Във връзка с публикувана обява с изх. № З-467/24.08.2017г.,  Информация до АОП с изх.№ 16748/24.08.2017г., публикувана под ID № 9067628 и Информация за удължаване на

първоначалния срок за получаване на оферти с изх.№ 100-17657/08.09.2017г., публикувана в портала към АОП под ID № 9068110 за събиране на оферти за избор на изпълнител

14
Сеп

Публикуван протокол № 1/13.09.2017 г. от заседание на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на бариерно устройство – тежък тип”.

Публикуван протокол № 1/13.09.2017 г. от заседание на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на бариерно устройство – тежък тип”.