Обяви / Публични покани

05
Дек

Писмени разяснения по условията на обществена поръчка

Писмени разяснения по условията на обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на „Летище София” ЕАД- Терминал 1,  Терминал 2,  прилежащи   обекти  и  площи ”.

29
Ное

Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че на основание чл. 187 от ЗОП открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на „Летище София” ЕАД- Терминал 1,  Терминал 2,  прилежащи   обекти  и  площи ”.

 

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 06.12.2016 г. (вторник)

30
Ное

ГО и Злополука за 2017 и Автокаско

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2017 г. , Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2017 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства (МПС), собственост на “ Летище София” ЕАД, както и на такива, собственост на ГД “ ГВА” и ползвани от “Летище София” ЕАД, чрез събиране на оферти с обява.  

29
Ное

Съобщение за прекратяване възлагане на поръчка

Във връзка с публикувана обява с изх. № 100-21342/23.11.2016 г., за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Част пета „Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност“ и Глава Двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи“, на основание чл.

24
Ное

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет:„Доставка на гуми за автомобили и технически средства“.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет:

Доставка на гуми за автомобили и технически средства“.