Обяви / Публични покани

24
Ное

Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни решетки и щори"

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни решетки и щори”.

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 07.12.2016 г. (сряда)

23
Ное

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет:,,Закупуване на 5 броя рамкови метал-детектори за проверка на пътници и служители”

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет:

,,Закупуване на 5 броя рамкови метал-детектори за проверка на пътници и служители”

 

23
Ное

Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Комплексна дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на Терминал 1, Терминал 2, прилежащи обекти и площи“.

 Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 30.11.2016 г. (сряда)

18
Ное

Писмени разяснения съгласно чл. 189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет: „Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз предназначени за автомобили и технически средства“

Писмени разяснения съгласно чл. 189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз предназначени за автомобили и технически средства“

15
Ное

Доставка на гуми за автомобили и технически средства

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на гуми за автомобили и технически средства“.

Срок за получаване на оферти – 23.11.2016 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 24.11.2016 г., 11.00 ч., Заседателна зала на Летище София ЕАД, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.