Обяви / Публични покани

07
Фев

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София

Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София”.

 

02
Фев

Протокол №1/05.01.2017 и 2/27.01.2017 от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за снегопочистваща техника“.

Протокол №1/05.01.2017 и 2/27.01.2017 от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за снегопочистваща техника“.

27
Яну

Протоколи от работата на комисия по обществена поръчка

Протоколи от работата на комисия по обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни решетки и щори “

25
Яну

Изпълнение на СМР по одобрен технически проект: Текущ ремонт на външна разпределителна касета (ВРК) на ниско напрежение (НН), захранваща Автостопанството, в това число доставка на нова касета и нова захранваща кабелна линия

„Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект: Текущ ремонт на външна разпределителна касета (ВРК) на ниско напрежение (НН), захранваща Автостопанството, в това число доставка на нова касета и нова захранваща кабелна линия“

Срок за получаване на оферти: 14.02.2017 г. - 17:00 часа

12
Яну

Протокол от работата на комисия

Протокол от работата на комисия, относно обществена поръчка с предмет : "Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на "Летище София" ЕАД за финансовата 2016 година"