Обяви / Публични покани

04
Окт

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: ,,Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД”

19
Сеп

Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за получаване на оферти – 03.10.2016 г. до 17.00 ч.

18
Авг

Протокол 1 от комисия

10
Сеп

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София

09
Сеп

Доклад, протоколи за "Абонаментна поддръжка ПИС"

Доклад, протоколи за обществена поръчка: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, намиращи се на перон – „ДТ”, Терминал 2 и ВИП “А”,