Обяви / Публични покани

15
Ное

Закупуване на 5 броя рамкови метал-детектори за проверка на пътници и служители.

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Закупуване на 5 броя рамкови метал-детектори за проверка на пътници и служители”, чрез събиране на оферти с обява.

 

Срок за получаване на оферти – 22.11.2016 г. до 17.00 ч.

 

Отваряне на оферти - 23.11.2016 г., 11.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

15
Ное

Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз предназначени за автомобили и технически средства

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз предназначени за автомобили и технически средства“, чрез събиране на оферти с обява.

 

Срок за получаване на оферти – 22.11.2016 г. до 17.00 ч.

 

03
Ное

Протоколи и доклад

Протооли и решение за към поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София“ ЕАД“;  ;

27
Юни

Договор за възлагане на обществена поръчка за Доставка на химикали за водоподготовка на техническа вода

Договор за възлагане на обществена поръчка с наименование „Доставка на химикали за водоподготовка на техническа вода за охлаждане на хладилни машини чилъри”     

05
Окт

Сключен договор

"Летище София" ЕАД  сключи договор за изпълнение на обществена пръчка с предмет: "Абонаментно обслужване и поддържане на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, намиращи се на перон - "ДТ", Терминал 2 и ВИП "А" "