Процедури по ЗОП

10
Авг

Доставка на природен газ за нуждите на „Летище София“ ЕАД

00533-2018-0014

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (пряко договаряне) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на природен газ за нуждите на „Летище София“ ЕАД“.

10
Авг

До всички заинтересовани лица

00533-2018-0004

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

10
Авг

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 100-Д-107/23.05.2017 – ЗАД „Армеец“ АД

с предмет: "Застраховане на имуществени интереси на Летище София ЕАД"

09
Авг

Aбонаментна поддръжка автоматични врати

„Летище София“ ЕАД, в качеството си на Възложител, открива процедура – публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на автоматични врати, инсталирани на Терминал 1, Терминал 2, VIP A и VIP B на Летище София“.

Срок за получаване на оферти: 07.09.2018 г., 17:00 часа

Отваряне на офертите: 10.09.2018 г., 14:00 часа 

31
Юли

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Съобщение

 

00533-2018-0007

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с наименование:

„Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за високоскоростни автоматични, ролетни и противопожарни щори“, в две обособени позиции:

Обособена позиция 1- Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за високоскоростни автоматични щори на летище София;