Процедури по ЗОП

02
Юли

Съобщение

00533-2020-0008

Решение и Протоколи за обществена поръчка с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно”.

25
Юни

Съобщение

00533-2020-0009

Решение и Протоколи за обществена поръчка с предмет: Застраховане на имуществени интереси на Летище София ЕАД

 

19
Юни

ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0010

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-9310/19.06.2020 г. по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”

17
Юни

Съобщение

00533-2019-0002

Решение за обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка на Пътека за рулиране (ПР) „L“ в участъка от L1 до L2*, включително демонтаж и монтаж на светосистема“

 

15
Юни

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0005

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-9033/15.06.2020 г., договор и приложение към него по обществена поръчка с предмет: „Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на Летище София ЕАД - обект летище София”