Процедури по ЗОП

14
Дек

Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ

00533-2018-0017

„Летище София" ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ на летище София” за срок от 12 (дванадесет) месеца

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 04.01.2018г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 07.01.2018г.

14
Дек

снегоизвозване-2019

Съобщение

„Летище София“ ЕАД, в качеството си на Възложител, открива процедура – публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година“.

Срок за получаване на оферти: 02/януари/2019 г., 17:00 часа

Отваряне на офертите: 03/януари/2019 г., 15:00 часа 

 

07
Дек

Сключен договор

00533-2018-0008

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Техническо и сервизно обслужване  на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго, включително доставка на резервни части”, за срок от 12 (дванадесет) месеца.

28
Ное

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор 100-Д-154/31.08.2015 с предмет: Абонаментно обслужване и поддръжка на оборудване за почистване на фасади - Терминал 2, на Летище София ЕАД, за срок от три години.

Изпълнител: „ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ“ ООД

22
Ное

Обявление за възложена поръчка

00533-2018-0010

Публикувано обявление за възложена поръчка с предмет „Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя“, по обособена позиция № 2 - „Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя, за 89 броя автомобили на Летище София“.