Процедури по ЗОП

25
Сеп

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-14984/21.09.2020 г., договор и приложения към него по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”

24
Сеп

ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533–2019-0043

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-15143/24.09.2020 г.

21
Сеп

ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0011

 Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-14986/21.09.2020 г. по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции за обособена позиция № 2 „Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София“

 

18
Сеп

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА, ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

00533–2020-0002

Обявление за възложена поръчка, Договор № 100-Д-371/31.08.2020 г. и Приложения към него относно обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоефективно LED осветление в техническите зони на Терминал 2“

 

15
Сеп

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-258/21.08.2019г. - Център за градска мобилност ЕАД с предмет: „Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на ,,Летище София” ЕАД”.