Процедури по ЗОП

16
Окт

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

00533-2018-0007

До всички заинтересовани лица

На 19.10.2018 г. в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, бул. „Христофор Колумб“ № 1, ет. 2, в 10:00 часа, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за високоскоростни автоматични, ролетни и противопожарни щори“, в две обособени позиции:

12
Окт

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

00533-2018-0013

До всички заинтересовани лица

На 17.10.2018 г. в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, бул. „Христофор Колумб“ № 1, ет. 2, в 14:00 часа, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Абонаментна поддръжка на автоматични врати, инсталирани на Терминал 1, Терминал 2, VIP A и VIP B на Летище София.      

08
Окт

Решение за избор на изпълнител, доклад и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка

00533-2018-0011

До всички заинтересовани лица

Решение за избор на изпълнител, доклад и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността му като летищен оператор и оператор по наземно обслужване”.

 

 

02
Окт

Протокол 2 от работата на комисия

Протокол 2 от работата на комисията, относно обществена с наименование: Абонаментна поддръжка на автоматични врати, инсталирани на Терминал 1, Терминал 2, VIP A и VIP B на Летище София.    

01
Окт

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор 100-Д-290/20.07.2018 с предмет: Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, неоходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София.

Изпълнител: „ Дрегер Сейфти България“ ЕООД