Процедури по ЗОП

23
Авг

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

00533–2019-0026

На 28.08.2019 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД,бул. „Христофор Колумб“ № 1, Терминал 1,„Заминаващи пътници”, административен етаж 2, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

23
Авг

Доставка на природен газ за нуждите на „Летище София“ ЕАД

00533-2019-0034

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (пряко договаряне) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на природен газ за нуждите на „Летище София“ ЕАД“.

 

22
Авг

Протокол № 2/22.08.2019 г. по обществена поръчка

00533-2019-0022

Протокол № 2/22.08.2019 г. по обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи за специализирана снегопочистваща техника“.

21
Авг

Упражняване на строителен надзор

00533–2019-0033

 

„Летище София” ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 17.09.2019 г.

20
Авг

Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за визуализация на полетната информация

00533-2019-0032

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за визуализация на полетната информация на Летище София (Flight Information Display System) – FIDS“.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 13.09.2019г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 16.09.2019г.