Процедури по ЗОП

09
Дек

Обявление за приключване на договор

09/12/2019

Обявление за приключване на договор 100-Д-299/16.10.2019г. - Пътприбор ООД с предмет: "Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК – машинно на подходите за кацане и част от страничните линии, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка на стрелки и цифри“.

05
Дек

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

05/12/2019

00533–2019-0030

05
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

05/12/2019

00533-2019-0029

05
Дек

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали и инструменти за почистване и ароматизиране“.

00533-2019-0017
05
Дек

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)“.

00533-2019-0010