Процедури по ЗОП

14
Фев

Съобщение

00533-2018-0022

 

Протоколи 1, 2 и 3 от работата на комисията, и Решение за класиране и избор на изпълнител, относно обществена поръчка с предмет Доставка на персонални компютри, принтери и мултифункционални устройства за нуждите на „Летище София“ ЕАД.

 

12
Фев

Протокол 2 от работата на комисия

12/02/2019

Протокол 2 от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за ремонт на наземното осветление на летателното поле и вертикална светлинна маркировка на летище София за привеждането му в съответствие с изискванията на регламент (ЕС) № 139/2014 на комисията от 12 февруари 2014 година, както и изпълнение на строително – ремонтните/монтажни работи по изпълнение на проекта“

08
Фев

Съобщение за отваряне на ценови предложения

08/02/2019

00533-2018-0017

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ от летище София”, за срок от 12 месеца

07
Фев

Протокол № 2 от работата на комисия

07/02/2019

Протокол № 2 от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година“ 

06
Фев

Протокол 2 от работата на комисията

06/02/2019

Протокол 2 от работата на комисията за обществена поръчка с предмет:

"Абонаментно обслужване на системите за сградна автоматика на Терминал 2 и ВИП „А”