Процедури по ЗОП

11
Окт

Отговори по запитване

00533-2017-0019

До всички заинтересовани лица

Разяснение по документацията на обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване”.

Разяснение

10
Окт

До всички заинтересовани лица

00533-2017-0019

Разяснение по документацията на обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване”.

10
Окт

Решение за класиране и Протоколи 1, 2, 3, 4 и 5 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет: Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували по обособени позици

00533-2017- 0007

Решение за класиране и Протоколи 1, 2, 3, 4 и 5 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет: Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували по обособени позиции

09
Окт

Разяснение по документация

00533-2017-0019

До всички заинтересовани лица

Разяснение по документацията на обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване”.

 

Разяснение

05
Окт

Документация към процедура

00533-2017-0019

Документация на  обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване”.