Процедури по ЗОП

17
Фев

До всички заинтересовани лица

До всички заинтересовани лица

 

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет ,,Доставка на 6000 литра пенообразувател за пяна, образуваща воден филм и висококачествена пенна покривка върху площта на пожара”

16
Фев

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

00533 – 2016 - 0024

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на регулатори за постоянен ток за светотехническата система (СТС) на летище София“

14
Фев

Съобшение за спиране на срока за подаване на оферти

Съобшение за спиране на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет ,,Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”

08
Фев

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП за процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка

СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП за процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническо и сервизно обслужване  на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части”, за срок от 12 (дванадесет) месеца.

08
Фев

Доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал за работа на Автоматизирана акустична система за намаляване на опасността от удар на въздухоплавателни средства с птици на летище София

00533-2017-0006

 

„Летище София" ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал за работа на Автоматизирана акустична система за намаляване на опасността от удар на въздухоплавателни средства с птици на летище София“.

 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 06.03.2017г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 07.03.2017г.