Процедури по ЗОП

15
Апр

Публикувани протоколи и решение

00533-2020-0004

Публикувани протоколи и Решение № З-264/14.04.2020 г. по обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”

13
Апр

Обявление за приключване на договор

00533-2019-0025

 Обявление за приключване на договор №100-Д-355/20.12.2019 - КОНДЕКС ЕООД с предмет - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София“

10
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0010

Разяснениe, на основание чл. 180 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”.

07
Апр

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за извършена промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка

00533-2020-0010
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за извършена промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски консумативи – хартия“ и променена документация за поръчката. 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 29.04.2020г.

06
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

00533-2020-0010

Разяснениe, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”.