Процедури по ЗОП

23
Апр

Решение за изменение по обществена поръчка

00533-2020-0010

    „Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че на основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), и във връзка с МУ-4/09.04.2020 г. и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенцията за обществени поръчки, с Решение № З-272 от 23.04.2020 г. извършва изменение по обществена поръчка (публично състезание) с предмет: ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”, както следва:

23
Апр

Решение за изменение по обществена поръчка

00533-2020-0011

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че на основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), и във връзка с МУ-4/09.04.2020 г. и МУ-5/14.04.2020 г. на Агенцията за обществени поръчки, с Решение № З-273 от 23.04.2020 г.

23
Апр

До всички заинтересовани

00533-2020-0009

Съобщение

       На основание  § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.) и във връзка с МУ-4/09.04.2020г. и МУ-5/14.04.2020г. на Агенцията за обществени поръчки, Възложителят внася изменение в обявените срокове за получаване на оферти и тяхното отваряне по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“

21
Апр

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-104/20.03.2019 - Смарт Билдинг Технолоджис ООД с предмет - „ Абонаментно обслужване на системите за сградна автоматика на Терминал 2 и ВИП А “

21
Апр

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-104/20.03.2019 - Смарт Билдинг Технолоджис ООД с предмет - „ Абонаментно обслужване на системите за сградна автоматика на Терминал 2 и ВИП А “