Процедури по ЗОП

16
Апр

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА,ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

00533–2019-0037

      Обявление за възложена поръчка, Договор № 100-Д-101/31.03.2020 г. и Приложения относно обществена поръчка с предмет  Избор на консултант за изготвяне на Комплексен доклад за оценка за  съответствие със съществените изисквания към строежите в изпълнение на поръчка с предмет:   „Проектиране и изпълнение на площадков водопровод за обект:    „Разтоварище за керосин на „Летище София” ЕАД и упражняване на строителен надзор при изпълнение ...

16
Апр

ПУБЛИКУВАНО РЕШЕНИЕ

00533–2019-0043

    Публикувано Решение № З-265/15.04.2020 г.

15
Апр

Публикувани протоколи и решение

00533-2020-0004

Публикувани протоколи и Решение № З-264/14.04.2020 г. по обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”

13
Апр

Обявление за приключване на договор

00533-2019-0025

 Обявление за приключване на договор №100-Д-355/20.12.2019 - КОНДЕКС ЕООД с предмет - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София“

10
Апр

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0010

Разяснениe, на основание чл. 180 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”.