Процедури по ЗОП

18
Мар

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

00533-2020-0003

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

 

00533-2020-0003

Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година“

18
Мар

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

00533–2020-0001

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

00533–2020-0001

Решение № З – 224/17.03.2020 г. за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за преустройство на ресторанта на ниво + 1, Терминал 1 на летище София в „Клуб на авиацията с музейна експозиция“

18
Мар

СЪОБЩЕНИЕ

00533-2020-0009

Документация за участие в открита с  решение № З-213/13.03.2020 г.  процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

18
Мар

СЪОБЩЕНИЕ

00533–2020-0002

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

17
Мар

Обявление за приключване на договор № 100-Д-90/25.02.2019

Обявление за приключване на договор № 100-Д-90/25.02.2019 г. – Дева Транс ООД с предмет: ,,Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година”.