Процедури по ЗОП

17
Мар

Обявление за приключване на договор № 100-Д-90/25.02.2019

Обявление за приключване на договор № 100-Д-90/25.02.2019 г. – Дева Транс ООД с предмет: ,,Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година”.

 

17
Мар

Обявление за приключване на договор № 100-Д-90/25.02.2019

Обявление за приключване на договор № 100-Д-90/25.02.2019 г. – Дева Транс ООД с предмет: ,,Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година”.

 

16
Мар

Обявление за приключване на договор № 100-Д-352/19.12.2019 г. – ДАНЛЕКС ЕООД

Обявление за приключване на договор № 100-Д-352/19.12.2019 г. – ДАНЛЕКС ЕООД с предмет: „Доставка на 5 /пет/ броя външни приставки за анализ на течности от отворени бутилки, термоси и др./Стандарт 3, Тип А/ към анализатор на бутилки и течности модел ЕМА-3“.

16
Мар

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-346/11.12.2019 г. – ДИЛЕКС ООД

с предмет: Закупуване на шест броя рамкови метал детектори Стандарт 2

16
Мар

Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД

00533-2020-0009

Публикувано решение и обявление

 

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (открита процедура) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 23.04.2020 г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 24.04.2020 г.