Процедури по ЗОП

01
Фев

Подмяна на съществуващата конфигурация на DDC01 от системата за сградна автоматика (EBI), инсталирана на Летище София - Терминал 2, включително препрограмиране и презареждане на програма

 

00533-2017-0004

 

„Летище София" ЕАД в качеството му на възложител,  открива процедура (публично състезание) за възлагане на

27
Яну

Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София

00533-2017-0003

,,Летище София“ ЕАД в качеството му на Възложител , открива процедура /публично състезание/ за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”

 

Срок за подаване на оферти – 20.02.2017 г. /17:00 часа/

 

Отваряне на офертите – 21.02.2017 г. /14:00 часа/

 

24
Яну

Протокол №2 от работата на комисията за Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност

Протокол №2 от работата на комисията, относно обществена поръчка с предмет "Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност, по обособени ...

24
Яну

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД

До всички заинтересовани лица

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

23
Яну

До всички заинтересовани лица

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.