Процедури по ЗОП

11
Дек

Осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите

00533-2014-0029

Процедура на договаряне с обявление за обществена поръчка с предмет: „Осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите, разширяване на функционалността й и абонаментно обслужване и поддръжка”, за срок от четири години.

10
Дек

Информация за извършено плащане по договор

26
Ное

Разширение на антиобледенителна площадка изток

00533-2014-0025

 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2: Разширение на антиобледенителна площадка изток”.

25
Ное

Доставка на автомобилни и специални гуми

00533-2014-0028

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни и специални гуми”.

24
Ное

Доставки на резервни части и консумативи, предназначени за поддръжка и ремонт на специална летищна техника

Сключен договор за  „Доставки на резервни части и консумативи, предназначени за поддръжка и ремонт на специална летищна техника” за срок от три години.