Процедури по ЗОП

24
Юни

Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон”

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.

20
Юни

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила

„Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на тринадесет автомобила в четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 8 броя автомобили тип пикап, среден клас, двойна кабина, висока проходимост, 4+1 места;

Обособена позиция 2: Доставка на 1 брой микробус, 16+1 места;

18
Юни

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД” за срок от 2 (две) години.

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.

12
Юни

Перонно осветление на Летище София и автоматизирана система за управление

„Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 315 от 12.06.2014 г. е открита процедура (договаряне с обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни и инсталационни работи на обект: Перонно осветление на Летище София и автоматизирана система за управлението му”.

12
Юни

Доставка на два броя високотехнологични снегопочистващи машини предназначени за почистване на асфалто-бетонови покрития от сняг на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и перон през зимния сезон

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА