Процедури по ЗОП

11
Юни

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД

,,Летище София” ЕАД организира процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за работниците и служителите на „Летище София” ЕАД” за срок от 2 (две) години.

Срок за получаване на документация: до 17.00 часа на 01.07.2014 г.

Срок за подаване на заявления: до 17.00 часа на 11.07.2014 г.

11
Юни

Поддръжка и обслужване на грунтовите участъци на летателно поле и зелените площи на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП А на летище София

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД организира процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддръжка и обслужване на грунтовите участъци на летателно поле и зелените площи на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП А на летище София”, за срок от четири години.

Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 17:00 часа на 01.07.2014 година.

03
Юни

Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Постъпили са въпроси във връзка с процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка ,,Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване” за срок от 12 месеца”

С настоящето публикуваме въпросите и отговорите.

28
Май

Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване” за срок от 12 месеца”.

Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 16:00 часа на 06.06.2014 година.

05
Дек

Информация за извършено плащане по договор