Процедури по ЗОП

07
Май

Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували

СЪОБЩЕНИЕ

,,Летище София” ЕАД уведомява всички заинтересовани, че с Решение № 228/07.05.2014г. на основание чл. 27а, ал. 1 от ЗОП е извършена промяна, касаеща „Технически характеристики” – Приложение № 2, неразделна част от документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували”

07
Май

Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Получени са въпроси във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували”.  
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.

30
Апр

Доставка на пожарогасителни средства за местостоянките за самолети на перона на летище София

СЪОБЩЕНИЕ  

Уважаеми дами и господа,

30
Апр

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за вторична проверка за сигурност

СЪОБЩЕНИЕ

,,Летище София” ЕАД уведомява всички заинтересовани, че с Решение № 226/30.04.2014г. на основание чл. 27а, ал. 1 от ЗОП е извършена промяна в обявлението и указанията за подготовка на заявлението и попълване на офертата в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за вторична проверка за сигурност”.

Нов срок за закупуване на документация: до 17.00 часа на 20.05.2014 г.

17
Апр

Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували

„Летище София” ЕАД организира процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували”   

СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: до 17.00 часа на 12.05.2014 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: до 17.00 часа на 19.05.2014 г.