Процедури по ЗОП

08
Яну

Доставка на пожарогасителни средства за местостоянките за самолети на перона на летище София

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на пожарогасителни средства за местостоянките за самолети на перона на летище София”.

Срок за закупуване на документация: всеки работен ден до 17:00 часа на 10.02.2014 година.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 17.02.2014 година.

02
Яну

Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Получени са въпроси във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства.  

20
Дек

Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства

Уважаеми дами и господа,

Постъпили са въпроси във връзка с документацията за участие в процедура с предмет „Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства”. На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с настоящото публикуваме въпросите и отговорите.

18
Дек

Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с открита с Решение № 721/04.12.2013г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства”, Ви уведомяваме, че на основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП с Решение № 749/18.12.2013г. е извършена частична промяна на документацията за участие.

Нов срок за закупуване на документация: до 17:00 часа на 15.01.2014г.

18
Дек

Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства

Уважаеми дами и господа,

Постъпили са въпроси във връзка с документацията за участие в процедура с предмет „Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства”. На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с настоящото публикуваме въпросите и отговорите.