Процедури по ЗОП

11
Апр

Решение за прекратяване на процедура

Решение за прекратяване на процедура  с предмет: ,,Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”

07
Апр

Протокол 2 относно обществена поръчка с предмет: Подмяна на съществуващата конфигурация на DDC01 от системата за сградна автоматика (EBI), инсталирана на Летище София - Терминал 2, включително препрограмиране и презареждане на програма.

Протокол 2 относно обществена поръчка с предмет:  Подмяна на съществуващата конфигурация на DDC01 от системата за сградна автоматика (EBI), инсталирана на Летище София - Терминал 2, включително препрограмиране и презареждане на програма.

06
Апр

Решение за прекратяване на процедура

29
Мар

Съобщение за спиране на процедура

00533-2017- 0007

До всички заинтересовани лица

Съобщение за спиране на процедурата

 

28
Мар

Обявление за приключване на договор

00533-2016-0015

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническа система (СТС)”.