Процедури по ЗОП

26
Сеп

Решение за одобряване на обявление

00533-2017-0016

Решение № З-422/ 26.09.2017 г. на Възложителя за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за обществена поръчка с предмет  ,,Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-еднократно”

 Нов срок за получаване на оферти – до 17:00  на  06.10.2017 г. 

 Нов срок за отваряне на оферти – от 14:00  на 09.10.2017 г.  

20
Сеп

Сключен договор

Сключен  договор относно обществена поръчка с предмет: „Техническо и сервизно обслужване  на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части”, за срок от 12 (дванадесет) месеца.

20
Сеп

Обявление за възложена поръчка и Договор

Обявление за възложена поръчка и Договор относно обществена поръчка с предмет: "Доставка на допълнително аварийно спасително оборудване на Летище София"

18
Сеп

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор 100-Д-149/30.08.2016г., за възлагане на ОП с предмет: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД

18
Сеп

До всички заинтересовани лица

00533-2017- 0007

 

До всички заинтересовани лица

На 21.09.2017г. в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, бул. „Христофор Колумб“ № 1, ет. 2, от 10:00 часа, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували по обособени позиции”, както следва: