Процедури по ЗОП

12
Авг

Обявление за приключване на договор 100-Д-94/20.03.2020 - АСИ ХИДРОСИС ЕООД

Обявление за приключване на договор 100-Д-94/20.03.2020 -  АСИ ХИДРОСИС ЕООД с предмет:  Доставка на антиобледенителни продукти за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София за срок от една година“, по обособени позиции.

Обособена позиция 2 - „Доставка до 300 тона, от които 100 тона опция антиобледенителни гранули, предназначени за обработка на ПИК, пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на ЛС

03
Авг

Публикувани протоколи и решение

00533-2020-0011

Публикувани протоколи на комисията и Решение № З-492/31.07.2020 г. по обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции

31
Юли

Съобщение

Съобщение за връчване на Решение за обществена поръчка с предмет „Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-двукратно“

00533-2020-0008

28
Юли

00533-2019-0042

00533-2019-0042

Обявление за възложена поръчка с предмет „Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ на летище София, за срок от 12 месеца

23
Юли

Сключено рамково споразумение

00533-2019-0003

Сключено рамково споразумение за „Доставка на строителни, вик и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата на територията на Летище София“