Процедури по ЗОП

08
Фев

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП за процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка

СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП за процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническо и сервизно обслужване  на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части”, за срок от 12 (дванадесет) месеца.

08
Фев

Доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал за работа на Автоматизирана акустична система за намаляване на опасността от удар на въздухоплавателни средства с птици на летище София

00533-2017-0006

 

„Летище София" ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал за работа на Автоматизирана акустична система за намаляване на опасността от удар на въздухоплавателни средства с птици на летище София“.

 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 06.03.2017г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 07.03.2017г.

06
Фев

Протокол № 2 на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на регулатори за постоянен ток за светотехническата система (СТС) на летище София“

Протокол № 2 на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на регулатори за постоянен ток за светотехническата система (СТС) на летище София

06
Фев

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД

До всички заинтересовани лица

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД

06
Фев

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

До всички заинтересовани лица

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.