Процедури по ЗОП

14
Сеп

Обявление за приключване на договор 100-Д-187/02.11.2016г

Обявление за приключване на договор 100-Д-187/02.11.2016г., за възлагане на ОП с предмет: Изпълнение на строително-ремонтни работи по отстраняване на хлъзгави участъци и увреждания по повърхностния слой на част от ниво -1 от паркинг-гаража на Терминал 2 на летище София

05
Сеп

Протокол от работата на комисия и Решение

00533–2017-0014

Протокол от работата на комисия и Решение за прекратяване на обществена поръчка (публично състезание) с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище

01
Сеп

Съобщение за спиране на процедурата

00533-2017-0015

До всички заинтересовани лица

Съобщение за спиране на процедурата

 

28
Авг

Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-еднократно

00533-2017-0016
,,Летище София“ ЕАД с Решение № З-477 от 29.08.2017 г.
25
Авг

Становище на Агенцията по обществени поръчки

Съобщение

Становище на Агенцията по обществени поръчки за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП върху процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на ,,Летище София” ЕАД“