Процедури по ЗОП

03
Яну

Информация за изпълнен договор за Изпълнение на вертикална планировка на грунта на летателното поле, северозападно от ПИК на площ 100 дка, съгласно одобрен работен проект

Информация за изпълнен договор:

Обединение ГБС и Партньори ДЗЗД, № 100-Д-163/04.10.2016 - „Изпълнение на вертикална планировка на грунта на летателното поле, северозападно от ПИК на площ 100 дка, съгласно одобрен работен проект“

 

29
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) съгласно работен проект за етап 2 – подобект 2: Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране „D” и „E”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) съгласно работен проект за етап 2 – подобект 2: Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране „D” и „E”

29
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

00533–2016-0022

 На 04.01.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на

 допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Текущ ремонт на вертикални резервоари №5 и №6,

предназначени за  авиационен керосин

28
Дек

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническата система (СТС)“.

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническата система (СТС)“.

 

22
Дек

Протоколи и решение на комисия

Протоколи и решение на комисия: "ПОДМЯНА НА РАБОТНА СТАНЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА СГРАДНА АВТОМАТИКА НА ТЕРМИНАЛ 2"