Процедури по ЗОП

24
Яну

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД

До всички заинтересовани лица

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

23
Яну

До всички заинтересовани лица

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

19
Яну

До всички заинтересовани лица

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

18
Яну

Подмяна на съществуващите конфигурации на С1, С2 и С3 от системата за сградна автоматика

00533-2017-0002

   „Летище София" ЕАД в качеството му на възложител,  открива процедура (публично състезание) за възлагане на

17
Яну

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД