Процедури по ЗОП

20
Дек

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

Протокол № 2 от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на вертикални резервоари №5 и №6, предназначени за авиационен керосин”, 

19
Дек

Сключен договор

00533-2016-0011

Договор с приложенията към него в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка ,,Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване”.

19
Дек

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

00533-2016-0018

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с „Подмяна на работна станция на системата за сградна автоматика на   Терминал 2.

19
Дек

ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯ

Протоколи и решение на комисия относно обществена поръчка с предмет: "Извънгаранционно абонаментно техническо обслужване и поддръжка на системите  за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП А"

16
Дек

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на регулатори за постоянен ток за светотехническата система

00533-2016-0024

 

„Летище София" ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на регулатори за постоянен ток за светотехническата система (СТС) на летище София“.

 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 13.01.2017г.