Процедури по ЗОП

09
Юни

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-149/15.05.2019 - БТК - Българска телекомуникационна компания АД

с предмет: Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Летище София ЕАД

 

08
Юни

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-53/13.02.2020 - Ферокс Къмпани ЕООД  с предмет: Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническата система СТС

08
Юни

Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт

00533-2020-0012

„Летище София“ ЕАД открива процедура (договаряне без предварителна покана за участие) за възлагане на обществена поръчка с предмет „Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на ,,Летище София” ЕАД”.

 

08
Юни

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА, ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

00533–2020-0001

Обявление за възложена поръчка, Договор № 100-Д-206/02.06.2020 г. и Приложения относно обществена поръчка с предмет:

          „Изработване на инвестиционен проект за преустройство на ресторанта на ниво + 1, Терминал 1 на летище София в „Клуб на авиацията с музейна експозиция“

05
Юни

ВРЪЧВАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

00533-2019-0043

Съобщение за връчване на решение № З-265/15.04.2020 г. на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП (Закона за обществени поръчки) за изменение на Решение З-1068/23.12.2020г.