Процедури по ЗОП

04
Авг

Информация за изпълнен договор

Обединение Трейс еър ДЗЗД, № 100-Д-165/05.10.2016 - „Изпълнение на строително - монтажни работи съгласно одобрен работен проект за обект 3: Разширение на перона северно от ПР J за бизнес авиация“

03
Авг

Сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на регулатори за постоянен ток за светотехническата система (СТС) на летище София“

01
Авг

Протоколи 1, 2, 3 и 4 от работата на комисията за Доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат, осигуряващ студоносител (ледена вода) за нуждите на климатична инсталация, обслужваща „ВИП А” към ЛС

Протоколи 1, 2, 3 и 4 от работата на комисията, и Решение за избор на изпълнител, относно обществена поръчка с предмет:

,,Доставка и монтаж на водоохлаждащ агрегат, осигуряващ студоносител (ледена вода) за нуждите на климатична инсталация, обслужваща „ВИП А” към ЛС”

 

01
Авг

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническо и сервизно обслужване на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части

27
Юли

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка

00533-2016-0022

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на вертикални резервоари №5 и №6, предназначени за авиационен керосин”