Процедури по ЗОП

27
Фев

Съобщение за изпълнен договор

00533-2015-0022   

Съобщение за изпълнен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционен проект за разширение и реконструкция на Терминал 2 на летище София”.

27
Фев

Обявление за сключен договор и договор

Обявление за сключен договор и договор за „Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ от летище София”, за срок от 12 месеца

27
Фев

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

 

00533-2017-0004

С Решение за одобряване на обявление на изменение или допълнителна информация  № 100-3970/27.02.2017г. срокът за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет:

17
Фев

До всички заинтересовани лица

До всички заинтересовани лица

 

Разяснения по документацията на обществена поръчка с предмет ,,Доставка на 6000 литра пенообразувател за пяна, образуваща воден филм и висококачествена пенна покривка върху площта на пожара”

16
Фев

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

00533 – 2016 - 0024

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на регулатори за постоянен ток за светотехническата система (СТС) на летище София“