Процедури по ЗОП

29
Май

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0004

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-8177/29.05.2020 г., договор и приложения към него по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”

29
Май

Публикувани протоколи и решение

00533-2020-0010

Публикувани протоколи и Решение № З-337/29.05.2020 г. по обществена поръчка (публично състезание) с предмет: ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”

28
Май

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

00533–2020-0002

Решение № З–330/28.05.2020 г. за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоефективно LED осветление в техническите зони на Терминал 2“

Към него прикачените по-горе файлове.

27
Май

СЪОБЩЕНИЕ

00533-2020-0011

            Публикуван протокол на комисията № 2/21.05.2020 г.

26
Май

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-117/05.04.2019 -  СПЕКТРИ ЕООД с предмет: Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година