Процедури по ЗОП

02
Мар

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

            СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР за обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно абонаментно техническо обслужване и поддръжка на системите  за сградна автоматика инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А” 

02
Мар

Информация при производство

00533-2017-0003

Информация при производство по обжалване за обществена поръчка с предмет ,,Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”

28
Фев

Сключен договор и обявление

Договор и обявление за възлагане на  поръчка с предмет „Доставка и интегриране на два нови стационарни терминала за мониторинг на шума към системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите, с осигурена гаранционна поддръжка“.

28
Фев

Сключен договор и обявление

Сключен договор и обявление за възлагане на „Подмяна на работна станция на системата за сградна автоматика на   Терминал 2”

27
Фев

Съобщение за изпълнен договор

00533-2015-0022   

Съобщение за изпълнен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционен проект за разширение и реконструкция на Терминал 2 на летище София”.