Процедури по ЗОП

06
Яну

Протоколи и решение на комисия относно обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на вертикални резервоари №5 и №6,

Протоколи и решение на комисия относно обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на вертикални резервоари №5 и №6,

предназначени за авиационен керосин”  

03
Яну

Информация за изпълнен договор за Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и прилежащата към тях апаратура, на територията на летище София, за срок от три години

Информация за изпълнен договор:

ЕТ МАРИЦА-М-БОРИС МИХАЛКОВ, № 100-Д-210/18.11.2013 - „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и прилежащата към тях апаратура, на територията на летище София, за срок от три години“

03
Яну

Информация за изпълнен договор за Изпълнение на вертикална планировка на грунта на летателното поле, северозападно от ПИК на площ 100 дка, съгласно одобрен работен проект

Информация за изпълнен договор:

Обединение ГБС и Партньори ДЗЗД, № 100-Д-163/04.10.2016 - „Изпълнение на вертикална планировка на грунта на летателното поле, северозападно от ПИК на площ 100 дка, съгласно одобрен работен проект“

 

29
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) съгласно работен проект за етап 2 – подобект 2: Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране „D” и „E”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) съгласно работен проект за етап 2 – подобект 2: Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране „D” и „E”

29
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

00533–2016-0022

 На 04.01.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на

 допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Текущ ремонт на вертикални резервоари №5 и №6,

предназначени за  авиационен керосин