Процедури по ЗОП

07
Юли

Отваряне на пликовете с надпис ,,Предлагана цена”

Уважаеми дами и господа,

07
Юли

Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка

07
Юли

Протокол от комисия

07
Юли

Протоколи, доклад на комисията и решение

06
Юли

Протокол от комисия