Процедури по чл. 290 от ТЗ

Архив по чл. 290 от ТЗ

29
Ное

Съобщение за удължаване на срока

29/11/2019

Съобщение за удължаване на срока за представяне на оферти за частна поръчка с предмет "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на четири броя обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1"

Нов срок за представяне на оферти – до 17:00 часа на 10.12.2019 г.

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 11.12.2019 г. в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал 1.

 

30
Окт

Обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1

Съобщение

Летеще София ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет ,,Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на четири броя обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1

Срок за подаване на оферти – 28.11.2019 г. /17:00 часа/

03
Сеп

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МИНИБУС

„Летище София“ ЕАД, предоставя Образец № 2 към покана до всички заинтересовани лица с изх. № 100-17113/16.08.2019г. за участие в избор на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на  специализиран минибус за пътници с ограничена подвижност (PRM)“

16
Авг

Изработка и доставка на специализиран минибус

16/08/2019

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на  специализиран минибус за пътници с ограничена подвижност (PRM)“

 Срок за подаване на оферти – не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2019 г.

09
Апр

Рекламни пликове 2019

09/04/2019

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на полиетиленови фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД“.  

 Срок за подаване на оферти – 23.04.2019 г. /17:00 часа/