Процедури по чл. 290 от ТЗ

Архив по чл. 290 от ТЗ

25
Сеп

Сключен договор

Сключен договор за Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца

22
Авг

Протокол № 1 и Протокол № 2 от работата на комисията

Протокол № 1 и Протокол № 2 от работата на комисията за частна поръчка с предмет: ,,Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя големи, нови пътнически перонни автобуси”

03
Авг

Протоколи от работата на комисия

Протоколи от работата на комисията за поръчка с предмет „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца”

 

 

 

20
Юли

Удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 38 от Вътрешни правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени  и частни поръчки и  чл. 290 от Търговския закон, във връзка с Покана с изх. №100-13193/04.07.2017 г.

17
Юли

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя големи, нови пътнически перонни автобуси

,,Летище София” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон отправя покана до неопределен кръг търговци за изпълнение на частна поръчка с предмет: ,,Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя големи, нови пътнически перонни автобуси”

Краен срок за получаване на документация и подаване на оферти  -  14.08.2017 г. /17:00 часа/