Процедури по чл. 290 от ТЗ

29
Сеп

Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове

ПОКАНА

 

            ,,Летище София” ЕАД отправя публична покана по чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”

28
Сеп

Дизелови агрегати за наземно електрозахранване

ПОКАНА

28
Сеп

Изработка, доставка, въвеждане в експлоатация на моторен високоповдигач

ПОКАНА

28
Сеп

Периодични доставки на антиобледенителна течност

ПОКАНА

 

            ,,Летище София” ЕАД отправя публична покана по чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства”

21
Юни

Сключен договор

"Летище София" ЕАД сключи договор за частна поръчка с предмет „Текущ ремонт на два резервоара с № 4 и № 7, предназначени за авиационен керосин Jet A-1, към Складово стопанство ГСМ“