Процедури по чл. 290 от ТЗ

01
Юли

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника в две обособени позиции

     ,,Летище София” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл.290 от Търговския Закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет ,,Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника в две обособени позиции”, съобразно условията на поръчката определени в поканата и приложенията към нея. Състезателен критерий: най-ниска цена.

12
Юни

Доставка на антиобледенителни машини

Покана

21
Май

ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВАНАДЕСЕТ БРОЯ ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

Покана за представяне на оферта

до всички заинтересовани лица

 

13
Дек

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на 1 (един) брой лоудер за товарене и разтоварване на стандартни контейнери, и палетизирани товари до и от основната палуба (main deck) на самолет

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290, ал.1 от Търговския закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на 1 (един) брой лоудер за товарене и разтоварване на стандартни контейнери, и палетизирани товари до и от основната палуба (main deck) на самолет, съобразно условията на поръчката, определени в поканата и приложенията към нея, Състезателен критерий: икономически най-изгодна цена, Място на изпълнение - летище София, бул.

15
Окт

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

"Летище София" ЕАД на основание Заповед № 545/15.10.2014 г. на Изпълнителния директор и Покана Изх. № 100-16410/30.09.2014 г. уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на оферти за изпълнение на частна поръчка с предмет: