Процедури по чл. 290 от ТЗ

21
Ное

Протоколи от работата на комисия

Протоколи от работата на комисия по поръчка с предмет: "Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД"

21
Ное

Сключен договор

"Летище София" ЕАД сключи договор за възлагане на частна поръчка за : "Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства".

01
Ное

Протоколи 1 и 2 за възлагане на частна поръчка с наименование „Изработка, доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на един брой моторен високоповдигач с товароподемност 8 тона”

Протоколи 1 и 2  за възлагане на частна поръчка с наименование „Изработка, доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на един брой моторен високоповдигач с товароподемност 8 тона”  

01
Ное

Протоколи 1 и 2 за изработка, доставка, въвеждане в експлоатация на несамоходни дизелови агрегати

Протоколи 1 и 2  за възлагане на частна поръчка с наименование „Изработка, доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя несамоходни дизелови агрегати  за наземно електрозахранване на ВС”       

31
Окт

Удължаване на срока за подаване на оферти относно частна поръчка за изработване и доставка на рекламни торбички

 „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 38 от Вътрешни правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени  и частни поръчки и  чл. 290 от Търговския закон, във връзка с Покана с изх. № 100-17261/27.09.2016 г.