Процедури по чл. 290 от ТЗ

15
Окт

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

"Летище София" ЕАД на основание Заповед № 545/15.10.2014 г. на Изпълнителния директор и Покана Изх. № 100-16410/30.09.2014 г. уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на оферти за изпълнение на частна поръчка с предмет:

09
Окт

Избор на доставчик на система за полетен контрол DCS

СЪОБЩЕНИЕ

07
Окт

Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове

ПОКАНА 

30
Сеп

Специализирани ремонтно-монтажни дейности и доставки във връзка с поддръжката на средства с електрическо задвижване

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

23
Сеп

Избор на доставчик на система за полетен контрол DCS

СЪОБЩЕНИЕ