Процедури по чл. 290 от ТЗ

12
Юни

Доставка на антиобледенителни машини

Покана

21
Май

ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВАНАДЕСЕТ БРОЯ ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

Покана за представяне на оферта

до всички заинтересовани лица

 

13
Дек

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на 1 (един) брой лоудер за товарене и разтоварване на стандартни контейнери, и палетизирани товари до и от основната палуба (main deck) на самолет

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290, ал.1 от Търговския закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на 1 (един) брой лоудер за товарене и разтоварване на стандартни контейнери, и палетизирани товари до и от основната палуба (main deck) на самолет, съобразно условията на поръчката, определени в поканата и приложенията към нея, Състезателен критерий: икономически най-изгодна цена, Място на изпълнение - летище София, бул.

15
Окт

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

"Летище София" ЕАД на основание Заповед № 545/15.10.2014 г. на Изпълнителния директор и Покана Изх. № 100-16410/30.09.2014 г. уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на оферти за изпълнение на частна поръчка с предмет:

09
Окт

Избор на доставчик на система за полетен контрол DCS

СЪОБЩЕНИЕ