30
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на гуми за автомобили и технически средства“

Съобщение към поръчка: