30
Дек

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз предназначени за автомобили и технически средства“.

Съобщение към поръчка: