20
Дек

Абонаментно обслужване на системите за сградна автоматика

20/12/2018

00533–2018-0021

„Летище София” ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно обслужване на системите за сградна автоматика на Терминал 2 и ВИП „А”

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 14.01.2019 г.

Отваряне на оферти – от 11.00 ч. на 15.01.2019 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.