31
Юли

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя, на ПИК, ПР, перон и покрит паркинг пред Терминал 2

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя, на ПИК, ПР, перон и покрит паркинг пред Терминал 2”, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 04.08.2014 г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, етаж 2.

Съобщение към поръчка: