23
Мар

Договор с приложения и Обявление

00533-2019-0044

Договор с приложения и Обявление за възложена поръчка, относно обществена поръчка  с предмет Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от една година. 

 

Съобщение към поръчка: